20180706_140805

สภา YMCA โลก เลือกเชียงใหม่เป็นเวทีถกครั้งที่ 19 (YMCA World Council 2018) สมาชิกสภา YMCA ทั่วโลก กว่า 1.3 พันคนร่วมถกภารกิจ พัฒนาสังคม เด็กและเยาวชนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เลขาธิการสหพันธ์ YMCA โลก นำคณะแถลงเตรียมจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 19 (YMCA World Council 2018) ระหว่าง 8 -14 กรกฎาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมิสเตอร์โยฮัน วิลเลี่ยม เอลท์วิค เลขาธิการใหญ่สหพันธ์ YMCA โลกกล่าวว่า เวทีการประชุมสำคัญครั้งนี้ จะเป็นการพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านนโยบายกับสมาชิกประเทศต่างๆทั่วโลกจาก 120 ประเทศ กว่า 1,300 คน โดยสาระสำคัญของการประชุมสภา YMCA โลกครั้งนี้ จะมีการกำหนดแนวทางการทำงานใน 4 ปีข้างหน้ากับคณะบริหารชุดใหม่ มีการเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการทำงานในอนาคตเรื่องของการเพิ่มพลังเยาวชนใน 4 ด้าน คือ การมีงานทำ สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมทางสังคม ให้เยาวชนทั่วโลกได้มีโอกาสได้เข้าถึงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโลกในอนาคต ทั้งนี้ผู้แทนและผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากจะพิจารณาพันธกิจและการปกครองร่วมกันแล้ว ยังจะมีการเรียนรู้ประเด็นการทำงานด้านต่างๆ ในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ปี 2561-2565 การสร้างการเชื่อมโยงของเครือข่ายการทำงาน การพบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และความคิด เพื่อกำหนดแผนระยะยาวและการกำหนดจุดยืนร่วมกันของทางสมาชิกสภา YMCA โลก ซึ่งนอกเหนือจากเวทีการประชุมแล้วยังกำหนดให้มีการลงพื้นที่ เพื่อเรียนรู้ ตัวอย่างของความสำเร็จ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีก 20 จุด
ขณะที่นายดนุช ยนตรรักษ์ ประธานสหพันธ์ YMCA แห่งประเทศไทยกล่าว YMCA หรือ Young Men’s Christian Association เป็นหน่วยงานพัฒนาเอกชนที่มีอายุกว่า 174 ปียาวนานที่สุดที่มีการก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1844 เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนกว่า 58 ล้านคนทั่วโลก YMCA เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานตามความเชื่อหลักคือ “การรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”จึงเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดความรักและสันติภาพในกลุ่มเยาวชนและชุมชนต่างๆโดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนา เชื้อชาติ เพศและวัฒนธรรม โดยมีสำนักงานใหญ่สหพันธ์ YMCA โลก อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนประเทศไทยตั้งสมาคม YMCA ที่กรุงเทพและเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิดอาคารที่กรุงเทพฯปี 2510 และโปรดเกล้าฯให้เสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งดำรงพระราชอิสริยยศในขณะนั้นเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ทรงกระทำพิธีเปิดอาคารถาวรของสมาคม YMCA เชียงใหม่ เมื่อปี 2520 และนับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่จะได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 1,300 คนทั่วโลก
ทั้งนี้นายราชันย์ มณีกาญจน์ เลขาธิการสมาพันธ์ YMCA แห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาคม YMCA เชียงใหม่คาดหวังว่า เวทีครั้งนี้นอกเหนือจากจะเกิดการพัฒนาความร่วมมือที่ดีในอนาคตแล้วยังจะเป็นเวทีสำคัญในระดับโลกที่จะส่งเสริม กระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเชียงใหม่และประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการประชุมสัมมนาได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทีเสป (สสปน.)ก็ให้การสนับสนุนในการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ และจะเป็นโอกาสที่สหพันธ์ YMCA โลก YMCA แห่งประเทศไทย บุคคลที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลก มาร่วมเฉลิมฉลอง 48 ปีของการทำงานพัฒนาด้านสังคมของสมาคม YMCA เชียงใหม่อีกวาระหนึ่งด้วย และคาดหวังว่าจะเกิดรายได้ในช่วงดังกล่าวไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท

20180706_140456 20180706_140727 20180706_140805 20180706_144105

Share with :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *