News & Activity

ข่าวและกิจกรรม
นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะการสื่อสารมวลชน
Nov28
นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะการสื่อสารมวลชน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 17 คน เข้ารับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนและช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะการสื่อสารมวลชนจากบุคลากร

28 พฤศจิกายน 2561 10:15:12 น. view: 27

นศ.แมสคอม นำเสนอแผนการตลาดต่อผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ซีลีโกะ
Nov28
นศ.แมสคอม นำเสนอแผนการตลาดต่อผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ซีลีโกะ

จากเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ "ซีลีโกะ" หรือ Seleco Seaweed ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างแบรนด์ พร้อมมอบโจทย์กรณีศึกษาให้นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน รายวิชา 851200 Introduct

28 พฤศจิกายน 2561 10:11:47 น. view: 23

มหาวิทยาลัย Nottingham Ningbo China แนะนำทุนและการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
Nov28
มหาวิทยาลัย Nottingham Ningbo China แนะนำทุนและการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคุณ Clara Ge ตำแหน่ง Regional Manager, Global Recruitment Office และคุณ Sean Cao ตำแหน่ง Marketing and Recruitment Officer, Business School จาก University of Nottingham Ningbo China ที่เดินทางมาจัดกิจกรรม แนะนำ University of Nottingham Ningbo China ในโครงการ

28 พฤศจิกายน 2561 10:08:06 น. view: 25

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหราชอาณาจักร ให้สัมภาษณ์ FM100 ในวาระครบรอบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1
Nov28
กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหราชอาณาจักร ให้สัมภาษณ์ FM100 ในวาระครบรอบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) ได้รับเกียรติจาก มร.เบน สวัสดิวัฒน์ ทอมป์สัน กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหราชอาณาจักร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวสารล้า

28 พฤศจิกายน 2561 10:00:49 น. view: 29

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
Nov28
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ Short Term Student Exchange Program AY 2019 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2019 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้จำนวน 2-4 คน ต่อปี โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่า

28 พฤศจิกายน 2561 09:52:31 น. view: 27

ผศ.ดร.ชรินทร์ นำทีมกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร (CMU-EdPEx) คณะการสื่อสารมวลชน
Nov27
ผศ.ดร.ชรินทร์ นำทีมกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร (CMU-EdPEx) คณะการสื่อสารมวลชน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-EdPEx มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร.

27 พฤศจิกายน 2561 16:10:42 น. view: 27

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง