38647456_947658032108281_8338136237281902592_n

สื่อสารฯ มช. – ชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ“๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙” พร้อมชมความงามรถม้าพระที่นั่ง ภาพถ่ายพระราชกรณียกิจที่หาชมยาก

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเชิญชาวเชียงใหม่ร่วมงาน “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙” ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักงานชลประทานที่ ๑ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ที่ได้จัดประกวดในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ ๙” ขึ้น เพื่อร่วมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการชลประทานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านผลงานของเยาวชนเชียงใหม่ ประกอบด้วยผลงานประเภทภาพถ่าย ประเภทภาพยนตร์สั้น และประเภทงานเขียน ซึ่งบัดนี้โครงการประกวดได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานดังกล่าว ในงาน “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙” ซึ่งภายในงานจะมีนิทรรศการงานเขียนสารคดี ๙ เรื่อง ภาพถ่าย ๙๙ ภาพ ภาพยนตร์สั้นในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ๙ เรื่อง พร้อมชมความงามรถม้าพระที่นั่งและภาพถ่ายพระราชกรณียกิจด้านการชลประทานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่หาชมได้ยาก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ด้านนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ ๙” เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยเปิดรับสมัครเยาวชนเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการชลประทานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ภาพถ่ายและงานเขียนสารคดี และลงพื้นที่โครงการชลประทานในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อผลิตสื่อทั้ง ๓ ประเภทจำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ โครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ (ถ้ำห้วยลึก) อำเภอเชียงดาว โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันทราย สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด โครงการอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น อำเภอพร้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่แตง
โดยผลงานของน้องๆ เยาวชนทั้ง ๙ พื้นที่ จะถูกนำมาเผยแพร่ในงาน “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙” ซึ่งประกอบด้วยภาพยนตร์สั้น ๙ เรื่อง จัดฉายใน โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๕ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๑๕-๑๘.๓๐ น. สำหรับงานเขียนสารคดี ๙ เรื่อง และภาพถ่าย ๙๙ ภาพ จัดแสดงเป็นนิทรรศการใกล้บริเวณพื้นที่จัดแสดงรถม้าพระที่นั่งและภาพพระราชกรณียกิจด้านการชลประทานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
นอกจากนี้ ยังมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ชนะการประกวดสื่อทั้ง ๓ ประเภทในวันแรกของการจัดงาน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นกำลังใจและรับชมผลงานของลูกหลานเยาวชนเชียงใหม่ในงาน “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙” วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ดูข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ: ๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙

38729531_425961051227054_879504389054660608_n 38709890_516548845466094_3534888183462363136_n 38647456_947658032108281_8338136237281902592_n 38631158_1924419107618683_6482039332604477440_n 38612477_1787086641339324_2404143008049004544_n 38600887_234013657255325_755343627625955328_n 38770571_1878075442231553_2938414124805128192_n

Share with :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *