pic_IMG_9467

สื่อสารฯ ลงใต้ศึกษาดูงาน 4 แหล่งน่าเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ต

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะ ได้เปิดโลกการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่มีคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต และนำความรู้มาต่อยอดพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 4 แห่ง เริ่มต้นที่อุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park (CUPKPark) ได้รับเกียรติจากคุณภาวัต ศุภสุวรรณ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด คุณจันทร์แรม ธรรมประเสริฐ รองประธานฯ และคุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง ผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

อุทยานการเรียนรู้ CUPKPark คือห้องสมุดที่อยู่ภายในอาคารสำนักงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของสหกรณ์ฯ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park: TK Park) เปิดให้บริการแก่เยาวชนและประชาชนผู้รักการอ่านทุกวันอังคาร–วันเสาร์ เวลา 09.00 – 19.30 น. โดยมีหนังสือที่น่าสนใจหลากหลายประเภทจำนวนมาก รวมถึงมีโซนอ่านหนังสือพร้อมคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินให้กับเยาวชนอีกด้วย

ต่อด้วยการศึกษาดูงานด้าน Smart City ของจังหวัดภูเก็ตที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน (DEPA) โดยมีคุณประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานฯ บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Smart City) ภายใต้สโลแกน Smile, Smart and Sustainable ภูเก็ตเป็นจังหวัดเล็กและมีจุดเด่นที่ชัดเจนคือเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว จึงทำให้ดำเนินงานได้คล่องตัวมากกว่าเมืองใหญ่ๆ อย่างจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างผลงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว เช่น การให้บริการฟรี Wifi แก่นักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ทั่วจังหวัด การติดตั้งระบบกล้องวงจรอัจฉริยะ (CCTV) สามารถสแกนใบหน้า ป้ายทะเบียบรถ ความเร็วในการขับขี่เพื่อดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน และกำลังมีแผนติดตั้งระบบตรวจสอบระดับคลื่นในทะเล ช่วยการทำงานของ Lifeguard เพิ่มความปลอดภัยในการเล่นน้ำ ฯลฯ ปัจจุบัน DEPA อยู่ระหว่างการจัดทำระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อวิเคราะห์และนำข้อมูลไปใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะตามเป้าหมายต่อไป

สื่อท้องถิ่นคืออีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งคณะได้มีโอกาสพบกับคุณคริสโตเฟอร์ ดาเมี่ยน ฮัสเตด บรรณาธิการ ที่บริษัทคลาส แอ็ค มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ Phuket News 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย นอกจากนี้ ยังมีสื่อวิทยุ Live 89.5 และ News TV เผยแพร่ทาง Youtube, Facebook ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) โดยทั้ง 3 สื่อจะเน้นอัพเดทข่าว/สถานการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวภูเก็ต จึงทำให้มีคนติดตามเป็นจำนวนมาก

ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและระบบ EdPEx ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับแล้ว ยังได้สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับบุคลากรในคณะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนคณะให้บรรลุเป้าหมายด้วยค่านิยม สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน (We Communicate, We Create, We Share)

pic_IMG_9250 pic_IMG_9658 pic_IMG_9632 pic_IMG_9625 pic_IMG_9623 pic_IMG_9610 pic_IMG_9604 pic_IMG_9603 pic_IMG_9599 pic_IMG_9592 pic_IMG_9577 pic_IMG_9576 pic_IMG_9575 pic_IMG_9574 pic_IMG_9573 pic_IMG_9569 pic_IMG_9566 pic_IMG_9562 pic_IMG_9561 pic_IMG_9556 pic_IMG_9552 pic_IMG_9549 pic_IMG_9548 pic_IMG_9546 pic_IMG_9525 pic_IMG_9520 pic_IMG_9516 pic_IMG_9515 pic_IMG_9510 pic_IMG_9506 pic_IMG_9504 pic_IMG_9499 pic_IMG_9492 pic_IMG_9483 pic_IMG_9478 pic_IMG_9467 pic_IMG_9457 pic_IMG_9454 pic_IMG_9449 pic_IMG_9446 pic_IMG_9443 pic_IMG_9440 pic_IMG_9435 pic_IMG_9431 pic_IMG_9429 pic_IMG_9428 pic_IMG_9351 pic_IMG_9344 pic_IMG_9343 pic_IMG_9338 pic_IMG_9323 pic_IMG_9322 pic_IMG_9317 pic_IMG_9310 pic_IMG_9308 pic_IMG_9299 pic_IMG_9295 pic_IMG_9290 pic_IMG_9288 pic_IMG_9283 pic_IMG_9269 pic_IMG_9268 pic_IMG_9266 pic_IMG_9256 pic_IMG_9252

 

Share with :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *