อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0052

FM100 มช. จับมือ เชียงใหม่นิวส์ อบรม “Mojo คนข่าวพันธุ์ใหม่” ก้าวสู่เทคโนโลยี ด้วยการส่งข่าวด้วย Smart Phone หรือ Net Book เพียงเครื่องเดียว

วันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่โถงประชุมชั้น 3 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักข่าว MOJO

และมอบใบประกาศให้กับผู้ผ่านการอบรม ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ ในฐานะองค์กรสื่อท้องถิ่น โดยช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อการปรับตัวของสื่อยุคดิจิทัล โดยคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และการบรรยายเรื่อง การรายงานข่าวยุคดิจิทัล ง่ายหรือยาก? จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา แย้มทัพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนช่วงบ่ายมีการฝึกปฏิบัติการรายงานข่าว โดย ทีมข่าวสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ให้กับทีมข่าวของเชียงใหม่นิวส์ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็นเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์เรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับกับเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมอ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยมีนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ นำทีมข่าวเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน
ด้านนางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าในส่วนของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 MHz เป็นสื่อมวลชนที่รับใช้สังคมมานานกว่า 50 ปี จนได้รับความเชื่อถือในการนำเสนอข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ มาโดยตลอด และตระหนักว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความสำคัญที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสื่อในยุคแห่งการปรับตัว ทั้งยังเห็นความสำคัญของการสร้างพันธมิตรสื่อในท้องถิ่นที่มีศักยภาพร่วมกัน โดยมีกำหนดแนวทางความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสารร่วมกับ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นที่เล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัวเช่นกัน ดังนั้นสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนจึงได้จัดทำโครงการอบรมนักข่าว MOJO “Mojo คนข่าวพันธุ์ใหม่” ขึ้น เพื่อให้ผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการรายงานข่าวทางสื่อวิทยุผ่านอุปกรณ์สื่อสารอย่าง Smart Phone หรือ Net Book และสามารถร่วมผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนต่อไป
ทั้งนี้ “Mojo คนข่าวพันธุ์ใหม่” เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบัน กลุ่มนักข่าวหลายสำนัก เริ่มให้ความสำคัญ กับการใช้อุปกรณ์สื่อสารอย่าง Smart Phone หรือ Net Book ในรายงานข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ในลักษณะ “Mobile Journalist” หรือ “Mojo” กันมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย โดยสามารถส่งข่าวด้วยตัวเองให้กระจายไปทั่วโลกผ่าน Social Network ที่มีมากมาย อย่างเช่น Facebook หรือ Twitter เป็นต้น

อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0012 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0014 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0015 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0016 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0018 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0019 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0020 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0021 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0022 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0023 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0024 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0026 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0027 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0029 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0030 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0031 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0032 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0033 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0035 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0036 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0037 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0038 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0039 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0040 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0041 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0042 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0043 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0044 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0045 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0046 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0047 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0048 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0049 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0050 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0051 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0052 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0054 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0056 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0057 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0058 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0059 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0060 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0061 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0062 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0063 อบรมนักข่าวMojo_๑๘๐๓๐๗_0064

Share with :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *