News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวกรณีมีข่าวสารเคมีรั่วไหลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบเป็นสารลักษณะเดียวกับน้ำส้มสายชู แต่มีความเข้มข้นสูงกว่า โดยได้ดำเนินตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีข่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเผยแพร่เรื่องสารเคมีรั่วไหลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว โดยระบุว่าสารเคมีชื่อ Sanacide-R8 องค์ประกอบคือ  Paracetic acid 4.5%     

Hydrogen peroxide 27%   Acetic acid 8% สารดังกล่าว มีองค์ประกอบของสารที่มีลักษณะเดียวกับน้ำส้มสายชู และสารที่ใช้ในการทำความสะอาดบาดแผลทั่วไป แต่มีความเข้มข้นสูงกว่า  ประโยชน์ใช้งานเพื่อทำความสะอาด เครื่องกรอง และตัวกรอง ของเครื่องฟอกไต  บรรจุเป็นแกลลอน เก็บไว้จำนวนพอใช้งาน ในห้องไตเทียม ขณะบรรจุภาชนะ เพื่อทำให้เจือจาง ข้อต่อสายมีการหลุด จึงเกิดการรั่วของสารเคมีดังกล่าว ซึ่งทันทีที่ตรวจพบการรั่วไหลของสารดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าในห้องไตเทียมมีสารนี้ ที่เป็นสารเคมีสำคัญ และออกฤทธิ์สามารถระเหย และมีกลิ่นที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ได้ปฏิบัติการเบื้องต้นคือ ใส่ชุดป้องกันพื้นฐาน และตัดไฟเครื่องที่ทำงานภายในห้องไตเทียม และปิดกั้นพื้นที่ เพื่อให้การระเหยไม่กระจายในวงกว้าง จากนั้นได้รายงานผู้บริหารทันที  เมื่อผู้บริหารรับทราบ ได้เข้าพื้นที่ และประสานงานตามแนวทางการจัดการสารเคมี โดยการปิดกั้นพื้นที่ ให้การระเหยของสารนี้ อยู่ในวงจำกัด  ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการระเหยของสารนี้เข้าไป ได้อพยพ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหยุดบริการในพื้นที่ดังกล่าว แต่การเข้าพื้นที่ที่มีสารที่ระเหย  ซึ่งทางโรงพยาบาลยังไม่ทราบความเข้มข้นของสารที่ระเหย จึงได้ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ) เพื่อเข้าพื้นที่และดำเนินการเก็บกู้สารเคมีดังกล่าว  ทีมเผชิญเหตุจาก ปภ. เชียงใหม่ ร่วมกับทีมจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าพื้นที่พร้อมชุดป้องกัน ระดับ B ทำการเก็บกู้สารเคมี บรรจุในถุง ปิดผนึก แล้วบรรจุลงถังให้มิดชิด  นำไปเก็บไว้ในพื้นที่เก็บสารเคมีของโรงพยาบาล และเข้าสู่ระบบการทำลายขยะสารเคมีของโรงพยาบาลต่อไป 

  ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารที่ระเหย และผู้ที่สัมผัส  ได้ถูกส่งตัวไปที่ห้องฉุกเฉิน และห้องฉุกเฉินได้ เปิดแผนอุบัติภัยสารเคมีระดับที่ 1 ตามที่ทางโรงพยาบาลมหาราช ได้ซ้อมมาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ โดยได้เปิดห้องล้างตัวของโรงพยาบาล ทำการล้างตัวของที่สัมผัส และรู้สึกระคายเคือง จากนั้นได้ให้การตรวจประเมินและรักษา มีผู้ที่มีอาการระคายเคือง แสบตามาที่ห้องฉุกเฉินและได้รับการล้างสารปนเปื้อนตามแนวทางของโรงพยาบาล โดยผู้ที่เข้ามารับบริการที่ห้องฉุกเฉินจำนวน 27 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล แพทย์ และช่างเทคนิค  มีอาการ ระคายเคืองที่ตา จมูก  ได้รับการล้างทำความสะอาด ตรวจสอบเยื่อบุตา  และพบว่า ไม่มีอาการใดๆ รุนแรง และสามารถให้กลับบ้านได้ทั้งหมด

เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2562 07:05:12 น. (view: 395)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง