News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สัมผัสเชียงใหม่ยามค่ำคืนกับการนั่งรถรางชมเมือง โดยเขียว สวย หอม เปิดให้บริการแล้ว

สัมผัสเชียงใหม่ยามค่ำคืนกับการนั่งรถรางชมเมือง โดยเขียว สวย หอม เปิดให้บริการแล้วเขียวชมเมืองเชียงใหม่โดยเขียว สวย หอม จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ Chiangmai Night Trip สัมผัสเสน่ห์เชียงใหม่ยามค่ำคืน โดยร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ประกอบการย่านล่ามช้างและเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ใน “โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์เมืองเก่าเชียงใหม่” (Night Trip) ซึ่งในรอบ พิเศษเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ (เจ้ายาย) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม นั่งรถรางชมเมืองเชียงใหม่ในยามค่ำคืน เพื่อสัมผัสเมืองเชียงใหม่ในมุมมองใหม่ ที่ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างเมืองเก่ากับความเจริญเติบโตของเมือง ทั้งวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ของล้านนา พม่า จีน และอาคารของตะวันตก สำหรับการนั่งรถราง เริ่มต้นจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วนรอบคูเมือง ชมความงามของเมืองเก่าเชียงใหม่ 5 ประตูเมือง 4 แจ่ง แวะชมความงามของวัดโลกโมฬีแวะตลาดเมืองใหม่ เพื่อสัมผัสบรรยากาศของตลาดยามค่ำคืน ผ่านกาดหลวง หรือตลาดวโรรส ตลาดดอกไม้ ผ่านสะพานจันทร์สมหรือสะพานแห่งความรัก ตลาดไนท์บาซาร์ ซึ่งเป็นย่านการค้ายามค่ำคืนแห่งแรกเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ผ่านย่านกำแพงเมืองเก่า กำแพงดิน ที่อดีตเคยเป็นแนวกาแพงอีกชั้นหน่ึงของนครพิงค์เชียงใหม่ เข้าสู่ถนนท่าแพ ผ่านประตูท่าแพ และกลับมาที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีมัคคุเทศก์อาสา บรรยายเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ในแต่ละจุดสำคัญ ที่นั่งรถชมเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ใช้เวลาเดินทางตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. ค่าบริการช่วงโปรโมชั่น 399 บาทต่อ 2 ที่นั่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 080-8534510

เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2562 09:22:40 น. (view: 424)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง