News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

    วันนี้ (28 พ.ย.62) ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี  พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับทราบแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการมอบหมายสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชน 

    นายเจริญฤทธ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสภาพรถสาธารณะในเชิงรุก โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามจุดจอดรถโดยสารสาธารณะต่างๆ ตรวจสภาพความพร้อมของรถและการปล่อยควันของรถโดยสารสาธารณะ ทำบัญชีตรวจสอบเฉพาะคัน  หากพบว่ารถคันไหนอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือมีการปล่อยควันดำเกินกว่ามาตรฐาน ให้แจ้งเจ้าของรถนำรถไปทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย ก่อนนำกลับมาใช้งานบนท้องถนน   ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่

    ส่วนการดูแลสุขภาพของประชาชน ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ประเมินความต้องการใช้หน้ากากอนามัยในแต่ละห้วงเวลา พร้อมทั้งจัดหาหน้ากากอนามัย และสั่งการในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพียงหน่วยงานเดียว เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ไม่ให้เกิดความสับสน โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้หลักการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของภัยที่จะเกิดขึ้น และสร้างการรับรู้กับสาธารณชนในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 08:40:38 น. (view: 125)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง