News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงาน “หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29 ”(Gift Fair 2019) 29 พ.ย.– 8 ธ.ค. หวังยกระดับงานหัตถกรรมภูมิภาคโกอินเตอร์ พร้อมเป็นเวทีให้กลุ่มผู้ประกอบการ Startup ได้สร้างโอกาสด้าน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  จัดงาน  “หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29 ”(Gift Fair 2019)  29 พ.ย.–  8 ธ.ค. หวังยกระดับงานหัตถกรรมภูมิภาคโกอินเตอร์  พร้อมเป็นเวทีให้กลุ่มผู้ประกอบการ Startup ได้สร้างโอกาสด้านการตลาด พาเหรดขบวนสินค้าของขวัญ ของฝากกว่า 400 บูท ให้เลือกซื้อจุใจในราคาโรงงาน คาดเงินสะพัดกว่า 40 ล้าน นางวัชรา  จีรประภาพงศ์  ประธานจัดงาน“หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29 ”(Gift Fair 2019)  กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  ได้กำหนดจัดงาน “หัตถกรรม ของขวัของที่ระลึก ครั้งที่ 29” (Gift Fair 2019) ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน  - 8 ธันวาคม 2562   เวลา 10.00 น.- 20.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  ถ.ทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นงานที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 29 แล้ว  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกจิชุมชน  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม Cluster ตลอดจน ผลิตภัณฑ์  TOP OTOP และ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ได้มีโอกาสขยายช่องทางการตลาด ตลอดจนเผยแพร่งานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัวของกลุ่มผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ของขวัญของที่ระลึก  ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้ากว่า 400 บูท  สินค้าภายในงานประกอบด้วยสินค้านับหมื่นรายการ หลากปลายประเภทสินค้า  อาทิเช่น  กระดาษสา ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค เครื่องประดับ และของใช้ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น     สำหรับไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้คือการออกร้านของผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จากพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพร่ ลำพูน ลำปางและเชียงใหม่ ของ สถาบันพัฒนาสิ่งทอ มาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งการค้าปลีกและการจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้า โดยการนำผลงานจำนวนกว่า ๘๐ ผลิตภัณฑ์  ไม่ว่าจะเป็นผืนผ้า เครื่องแต่งกาย  เคหะสิ่งทอ หรือสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความแตกต่างและสวยงามร่วมสมัยต่างจากผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมๆ เลือกใช้ผ้าและสีนำมาย้อมบนผืนผ้าสร้างพื้นผิวทำให้เกิดลวดลายแล้วมาตัดต่อและปักเพื่อให้เกิดรูปแบบที่สวยงามนำวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้มาตกแต่งบนผ้าให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจ  ซึ่งจะนำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย     ประธานจัดงาน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์และศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดที่ได้รับการ พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ธีม “Taste of Northern Food Innovation”  เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ภายใต้โครงการ “กิจกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โครงการ เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry ๔.๐)”  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โครงการ “โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหาร ภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant) เพอื่ยกระดับสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปในพื้นที่ภาคเหนือศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อขยายผล ในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ ภายในงานฯ จะได้พบกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพร้อมบรรจุ ภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ กว่า ๖๐ บูธ ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในโครงการฯมากมาย ซึ่งจะเป็นแนวทางผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup ได้ต่อไป คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางการค้าภายในงานกว่า 40 ล้านในส่วนของของผู้ที่ต้องการเรียนรู้งานหัตถกรรมภายในงานมีการเปิดหลักสูตรระยะสั้นสอนเกี่ยวกับการปักผ้าเช็ดมือ การทำพวงกุญแจปลาจากผ้า การปักเสื้อ และการทำถุงย่ามลดโลกร้อน  การทำงานแฮนดิคราฟท์เดคูพาท การถักเชือก  จะเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป ผู้สนใจสมามารถลงชื่อได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ภายในงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้   ในงาน“หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29”  ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน  - 8  ธันวาคม 2562   เวลา 10.00 น. – 20.00 น.  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ละวันจะมีสินค้านาทีทองและสินค้าลดราคา ให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อทุกวัน และมีหน่วยงานให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ Startup ด้วย” ประธานจัดงานกล่าวในที่สุด

เขียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 10:27:45 น. (view: 164)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง