News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สมเด็จพระสังฆราช ประทานโรงทานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โควิด - 19 ที่วัดดอนจั่น ระหว่างนี้จนถึง 29 พ.ค. 2563

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแจกอาหารกลางวัน และข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่  วันนี้ (28 พ.ค. 63) ที่วัดดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ร่วมกันแจกจ่ายอาหารกลางวัน และข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ตามพระดำริของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ซึ่งได้ให้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคมนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับสิ่งของ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกันนี้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้ากว่า 700 คนที่อาศัยอยู่ภายในวัดดอนจั่นอีกด้วย 

เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 14:29:29 น. (view: 160)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง