News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 63

 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ 3 มิ.ย.63  ในกิจกรรมจิตอาสานั้นทั้งทหาร ,ส่วนราชการ และชาวบ้านที่มีทั้งเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ได้มีการร่วมมือกันอย่างขยันขันแข็งที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาด สวยงาม 

     รวมถึงจัดพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายพระพรชัยงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นาย ทศพัฒน์  เลาจาง รองนายก เทศบาลตำบลปิงโค้ง เป็นประธานในพิธี

      และในการจัดกิจกรรมทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้ดำเนินมาตรการคัดกรอง ป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด ทั้งก่อนทำกิจกรรม และระหว่างทำกิจกรรม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2563 16:27:29 น. (view: 111)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง