News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่สั่งทุก อปท. สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ครอบคลุมทุกคน แยกคนฉีดได้ออกดำเนินการก่อนโดยเฉพาะอำเภอเสี่ยงสูง ส่วนเด็กเก็บเป็นข้อมูลไว้ หากฉีดได้ดำเนินการได้ทันที
May18
เชียงใหม่สั่งทุก อปท. สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ครอบคลุมทุกคน แยกคนฉีดได้ออกดำเนินการก่อนโดยเฉพาะอำเภอเสี่ยงสูง ส่วนเด็กเก็บเป็นข้อมูลไว้ หากฉีดได้ดำเนินการได้ทันที

วันที่ 18 พ.ค. 64 ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลางกลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงถึงหนังสือให้สำรวจบุคลากรทางกา

18 พฤษภาคม 2564 13:14:58 น. view: 18

เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย มั่นใจระบบ Bubble & Seal ในเรือนจำ ว่าจะไม่มีการระบาดสู่ภายนอกได้ พร้อมแจงคุณสมบัติของตลาดนัดที่สามารถเปิดขายได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
May17
เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย มั่นใจระบบ Bubble & Seal ในเรือนจำ ว่าจะไม่มีการระบาดสู่ภายนอกได้ พร้อมแจงคุณสมบัติของตลาดนัดที่สามารถเปิดขายได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

  วันนี้ (17 พ.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจั

17 พฤษภาคม 2564 21:38:02 น. view: 40

เชียงใหม่ ผนึกกำลังแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในเรือนจำกลาง
May17
เชียงใหม่ ผนึกกำลังแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในเรือนจำกลาง

จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำมีมาตรการป้องกันโรคอย่างรัดกุมขอประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีการระบาดออกสู่ชุมชนอย่างแน่นอน วันนี้

17 พฤษภาคม 2564 13:29:16 น. view: 45

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหน้ากาก N95 จำนวน 720 ชิ้น และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Surgical Mask จำนวน 7,000 ชิ้น แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
May17
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหน้ากาก N95 จำนวน 720 ชิ้น และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Surgical Mask จำนวน 7,000 ชิ้น แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหน้ากาก N95 จำนวน 720 ชิ้น และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Surgical Mask จำนวน 7,000 ชิ้น แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการป้องกัน

17 พฤษภาคม 2564 11:47:46 น. view: 51

นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 2 รางวัล โครงการประกวดสารคดีสั้น “7HD NEW IDEAS CONTEST”
May17
นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 2 รางวัล โครงการประกวดสารคดีสั้น “7HD NEW IDEAS CONTEST”

นักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีม BABY BIRD” และ “ทีม HIT THE HAY” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับร

17 พฤษภาคม 2564 11:10:19 น. view: 67

เชียงใหม่ห้าม 4 ตำบล “จัดงานรวมคนมากกว่า 10 คนขึ้นไป” ต.ทุ่งต้อม ต.แม่นะ ต.เชิงดอย ต.ยางเปียง หลังออกประกาศปิดหมู่บ้านสันจิกุ่ง สันป่าตอง
May16
เชียงใหม่ห้าม 4 ตำบล “จัดงานรวมคนมากกว่า 10 คนขึ้นไป” ต.ทุ่งต้อม ต.แม่นะ ต.เชิงดอย ต.ยางเปียง หลังออกประกาศปิดหมู่บ้านสันจิกุ่ง สันป่าตอง

วันที่ 16 พ.ค. 64 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 73/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภา

16 พฤษภาคม 2564 18:18:59 น. view: 62

ไฟเชียวให้โรงเรียนจัดสอบคัดนักเรียนเข้าเรียนได้แล้ว หากมีมาสอบมากกว่า 50 คน ต้องขออนุญาตจาก คกก.โรคติดต่อจังหวัด
May16
ไฟเชียวให้โรงเรียนจัดสอบคัดนักเรียนเข้าเรียนได้แล้ว หากมีมาสอบมากกว่า 50 คน ต้องขออนุญาตจาก คกก.โรคติดต่อจังหวัด

วันที่ 16 พ.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 55/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการใช้อาคารหรือสถานที่ ซึ่งคำสั่งนี้เป็นการผ่อนคลายให้ โรงเรียน สถาบ

16 พฤษภาคม 2564 18:17:40 น. view: 56

ร้านอาหาร เปิด/นั่งกินได้ ถึง 5 ทุ่ม แต่ยังห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน สั่งปิดต่อ 13 กิจการ “สนามพระ ศูนย์ประชุม” เปิดได้แล้ว สนามกีฬาในร่มยังต้องปิด แข่งกีฬาจัดได้แต่ต้องไร้ผู้ชม
May16
ร้านอาหาร เปิด/นั่งกินได้ ถึง 5 ทุ่ม แต่ยังห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน สั่งปิดต่อ 13 กิจการ “สนามพระ ศูนย์ประชุม” เปิดได้แล้ว สนามกีฬาในร่มยังต้องปิด แข่งกีฬาจัดได้แต่ต้องไร้ผู้ชม

วันที่ 16 พ.ค. 64 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 73/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภ

16 พฤษภาคม 2564 18:16:07 น. view: 26

ขานรับคำสั่ง ศบค. เชียงใหม่ผุดคำสั่ง 53/2564 ยังคงห้ามจัดงานสังสรรค์ทุกรูปแบบ งานรวมคนจัดได้ไม่เกิน 50 คน และต้องส่งรายชื่อผู้ร่วมงานให้ สสอ.ทันทีที่เสร็จงาน
May16
ขานรับคำสั่ง ศบค. เชียงใหม่ผุดคำสั่ง 53/2564 ยังคงห้ามจัดงานสังสรรค์ทุกรูปแบบ งานรวมคนจัดได้ไม่เกิน 50 คน และต้องส่งรายชื่อผู้ร่วมงานให้ สสอ.ทันทีที่เสร็จงาน

วันที่ 16 พ.ค. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ที่ 53/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยระบุว่า นายกรัฐมนตรี ไ

16 พฤษภาคม 2564 18:14:48 น. view: 26

ศบค.ปรับลดการควบคุมจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีส้ม
May16
ศบค.ปรับลดการควบคุมจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีส้ม

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับลดระดับการควบคุมพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีส้ม ผ่อนคลายให้นั่งทานอาหารได้ตามปกติ แต่ยังงดเว้นการจำหน่ายและดื่มสุ

16 พฤษภาคม 2564 17:50:34 น. view: 65

เชียงใหม่ ประกาศปิดบ้านสันจิกุ่ง อำเภอสันป่าตอง หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน เตรียมพร้อมยกร่างรับความเห็นชอบปรับลดระดับพื้นที่
May15
เชียงใหม่ ประกาศปิดบ้านสันจิกุ่ง อำเภอสันป่าตอง หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน เตรียมพร้อมยกร่างรับความเห็นชอบปรับลดระดับพื้นที่

  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศปิดบ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง หลังจากพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจำนวน 9 ราย พร้อมยกร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับควา

15 พฤษภาคม 2564 23:41:19 น. view: 79

กกล.ผาเมืองร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสกัดจับยาบ้ากว่า 5 ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
May15
กกล.ผาเมืองร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสกัดจับยาบ้ากว่า 5 ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ร่วมกับกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณบ้าน

15 พฤษภาคม 2564 13:48:10 น. view: 70

May14
"เผยภาพไร้เงาขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพเงาขณะเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก วันที่ 14 พฤษภาคม 2564   เวลา 12:20 น. ณ  จังหวัดเชีย

14 พฤษภาคม 2564 21:28:14 น. view: 106

เชียงใหม่เดินหน้าสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชน
May14
เชียงใหม่เดินหน้าสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชน

  จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชน ตั้งเป้าหมาย 70 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมด เตรียมฉีดให้ได้อย่างน้อย 12,000 โดสต่อวัน ภายใน 4 เดือน ขอประชาชนเตรียมฟังข่าวดีอาจมีปร

14 พฤษภาคม 2564 20:22:09 น. view: 91

มช. เป็นอันดับ 3 ของไทย จากการจัดอันดับของ Round University Ranking (RUR) 2021
May14
มช. เป็นอันดับ 3 ของไทย จากการจัดอันดับของ Round University Ranking (RUR) 2021

  สำนักจัดอันดับ Round University Ranking (RUR) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021 โดยใช้ข้อมูลจากฐาน ISI (Web of Science) และมีตัวชี้วัดหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) 40% การวิจัย (Research) 40% ความเป็นนานาชาติ (International

14 พฤษภาคม 2564 17:49:44 น. view: 117

มีหัวข้อทั้งหมด 1238 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 83 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง