RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ร้อยสาระ ช่วง เปิดประเด็น

ร้อยสาระ ช่วง เปิดประเด็น
รายการ: ร้อยสาระ ช่วง เปิดประเด็น

ร้อยสาระ 21ต.ค.62

นำเที่ยวสหราชอาณาจักร
21 ต.ค 2562ร้อยสาระ 7 ต.ค.62

ตำรวจภูธรภาค ๕ /พตท.หญิง สุธิดา สมิธิไกร
07 ต.ค 2562


ร้อยสาระ 23 ก.ย.62

ต้นไม้ลดมลภาวะ /อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล คณะเกษตรศาสตร์ มช.
23 ก.ย 2562


ร้อยสาระ 16 ก.ย.62

ถุงผ้ารักษ์โลก/ผศ.ดร.อัจฉรา สโรบล
16 ก.ย 2562


ร้อยสาระ 9 ก.ย.62

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภูญไชย จ.ลำพูน / รศ.ดร.ประโยชน์ อุ่นจะนำ
09 ก.ย 2562


ร้อยสาระ 2 ก.ย.62

ตำรวจภูธรภาค.๕ / พตท.หญิง สุธิดา สมิทธิไกร
02 ก.ย 2562


ร้อยสาระ 26 ส.ค.62

50ปี วิศวกรรมโยธา มช.
26 ส.ค 2562


ร้อยสาระ 19 ส.ค.62

การกวดขันวินัยจราจร,พรบ.จราจรทางบก โดย พ.ต.ท.หญิง สุธิดา สมิทธิไกร 
19 ส.ค 2562


ร้อยสาระ 5 ส.ค.62

การเเสดงละครหุ่นมือสำหรับเด็ก / ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ม.ช.
05 ส.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 128 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 13 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง