RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ บ้านจุ้มเมืองเย็น

บ้านจุ้มเมืองเย็น
รายการ: บ้านจุ้มเมืองเย็นบ้านจุ่มเมืองเย็น 7 พ.ค.2565

รายการ"บ้านจุ้มเมืองเย็น" วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2023 เรื่อง "ทำไมเราต้องไปเลือกตั้งสส." อ.ทรงฤทธิ์ โพนเงิน นักวิชาการอิสระ อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์ โครงการอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมรายการ
06 พ.ค 2566

บ้านจุ่มเมืองเย็น 8 เม.ย.2565

"ฝุ่นจิ๋ว pm.2.5 ก็มี โควิท 19 ก็ยังอยู่  แล้วจะอยู่หื้อรอดจะใด" รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบการหายใจ เวชบำบัด วิกฤตและ ภูมิแพ้ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ร่วมรายการ
08 เม.ย 2566
มีหัวข้อทั้งหมด 182 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 19 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง