RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ รายการพิเศษ FM100

รายการพิเศษ FM100
รายการ: รายการพิเศษ FM100

สัมภาษณ์ อ.ดร.ยุพา ทาโส 22 มิถุนายน 2561

เรื่อง เรียนรู้เรื่องของไดโนเสาร์ จาก อ.ดร.ยุพา ทาโสด อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 มิ.ย 2561สัมภาษณ์ The parkinson 7 มีนาคม60

สัมภาษณ์ The parkinson 7 มีนาคม60
07 มี.ค 2560


ร้อยสาระ 1 สิงหาคม 2559

ร้อยสาระ 1 สิงหาคม  2559
01 ส.ค 2559


เชียงใหม่กับการแก้ปัญหาหมอกควัน 24-4-59 เวลา 10.10-12.00

รายการพิเศษเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาหมอกควัน 24-4-59 เวลา 10.10-12.00
27 เม.ย 2559


เชียงใหม่กับการแก้ปัญหาหมอกควัน 24-4-59 เวลา 10.10-12.00

รายการพิเศษเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาหมอกควัน 
27 เม.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 7 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง