RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ Economics Hilight

Economics Hilight
รายการ: Economics Hilight

Economic Hilight 20 ม.ค.2562

Economic Hilight 20 ม.ค.2562
20 ม.ค 2562


Economic Hilight 13 ม.ค.2562

Economic Hilight 13 ม.ค.2562
13 ม.ค 2562


Economic Hilight 6 ม.ค.2562

 Economic Hilight 6 ม.ค.2562
06 ม.ค 2562


Economic Hilight 30 ธ.ค.2561

Economic Hilight 30 ธ.ค.2561
30 ธ.ค 2561


Economic Hilight 23 ธ.ค.2561

Economic Hilight 23 ธ.ค.2561
23 ธ.ค 2561


Economic Hilight 16 ธ.ค.2561

Economic Hilight 16 ธ.ค.2561
16 ธ.ค 2561


Economic Hilight 9 ธ.ค.2561

 พลาดไม่ได้กับงาน cmu chiangmai winter wonderland จากคำบอกเล่าของผู้จัดงาน อ.ดร.ไพรัฐ พิบูลย์รุ่งโรจน์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มช. ดร.กรวรรณ สังขกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มช. และคุณนพรัตน์ แก้วรัตน์ จากบริษัท CNX เชียงใหม่ พบกับการออกบู้ทกิจกรรมและของรางวัลมากมาย 
09 ธ.ค 2561


Economic Hilight 2 ธ.ค.2561

Economic Hilight 2 ธ.ค.2561
02 ธ.ค 2561


Economic Hilight 25 พ.ย.2561

Economic Hilight 25 พ.ย.2561
25 พ.ย 2561


Economic Hilight 18 พ.ย.2561

 Economic Hilight 18 พ.ย.2561
18 พ.ย 2561


มีหัวข้อทั้งหมด 116 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 12 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง