RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.

รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.
รายการ: รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 10 พ.ย.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 10 พ.ย.2562
10 พ.ย 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 10 พ.ย.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 10 พ.ย.2562
10 พ.ย 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 9 พ.ย.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 9 พ.ย.2562
09 พ.ย 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 9 พ.ย.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 9 พ.ย.2562
09 พ.ย 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 3 พ.ย.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 3 พ.ย.2562
03 พ.ย 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 3 พ.ย.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 3 พ.ย.2562
03 พ.ย 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 2 พ.ย.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 2 พ.ย.2562
02 พ.ย 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 2 พ.ย.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 2 พ.ย.2562
02 พ.ย 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 27 ต.ค.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 27 ต.ค.2562
27 ต.ค 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 27 ต.ค.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 27 ต.ค.2562
27 ต.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 106 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 11 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง