RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.

รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.
รายการ: รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.

ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 9 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 9 มิ.ย.2562
09 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 9 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 9 มิ.ย.2562
09 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 8 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 8 มิ.ย.2562
08 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 8 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 8 มิ.ย.2562
08 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 2 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 2 มิ.ย.2562
02 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 2 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 2 มิ.ย.2562
02 มิ.ย 2562
ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 26 พ.ค.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 26 พ.ค.2562
26 พ.ค 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 26 พ.ค.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 26 พ.ค.2562
26 พ.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 90 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 9 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง