RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 12 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 12 ธ.ค.2562
12 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 11 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 11 ธ.ค.2562
11 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 10 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 10 ธ.ค.2562
10 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 9 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 9 ธ.ค.2562
09 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 6 ธ.ค.2562

 ข่าวสารล้านนาเย็น 6 ธ.ค.2562
06 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 5 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 5 ธ.ค.2562
05 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 4 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 4 ธ.ค.2562
04 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 3 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 3 ธ.ค.2562
03 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 2 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 2 ธ.ค.2562
02 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 29 พ.ย.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 29 พ.ย.2562
29 พ.ย 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 120 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 12 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง