RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 20 ส.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 20 ส.ค.2562
20 ส.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 19 ส.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 19 ส.ค.2562
19 ส.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 16 ส.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 16 ส.ค.2562
16 ส.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 15 ส.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 15 ส.ค.2562
15 ส.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 14 ส.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 14 ส.ค.2562
14 ส.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 13 ส.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 13 ส.ค.2562
13 ส.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 12 ส.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 12 ส.ค.2562
12 ส.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 9 ส.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 9 ส.ค.2562
09 ส.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 8 ส.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 8 ส.ค.2562
08 ส.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 7 ส.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 7 ส.ค.2562
07 ส.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 147 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 15 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง