RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ที่นี่ FM100 ช่วง โค้ชธุรกิจ

รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง โค้ชธุรกิจ

โค้ชธุรกิจ 10 ก.ค.62

คุณ สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร อดีต ผอ.อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
10 ก.ค 2562


โค้ชธุรกิจ 16 มิ.ย.62

คุณ สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร อดีต ผอ.อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
12 มิ.ย 2562


โค้ชธุรกิจ 8 พ.ค.62

คุณ สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร อดีต ผอ.อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
08 พ.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 28 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 3 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง