RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ห้องข่าว FM100

ห้องข่าว FM100
รายการ: ห้องข่าว FM100

ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2
18 พ.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

ฉีดวัคซีน ตอนที่ 1
17 พ.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2
17 พ.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

วัคซีนโควิดตอนที่ 2
17 พ.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

แบงค์ชาติแถลง
11 พ.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2
11 พ.ค 2564

ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2 
03 พ.ค 2564


มีหัวข้อทั้งหมด 314 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 32 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง