RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สาระจากกระทรวงการต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สาระจากกระทรวงการต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รายการ: สาระจากกระทรวงการต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Ep.28 MFA Update Commemorating 400 Years of Friendship between Thailand and Denmark

นางสาว ภัคจิรา ศรีเจริญ นักการทูตปฏิบัติการ กรมยุโรป หัวข้อ " Commemorating 400 Years of Friendship between Thailand and Denmark" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 24 กันยายน 2564
24 ก.ย 2564


Ep.27 MFA Update Launching of the new Stickerless e-Visa

ณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล หัวข้อ " Launching of the new Stickerless e-Visa" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 17 กันยายน 2564
17 ก.ย 2564


Ep.26 MFA Update Next -Generation Automotive Investment Opportunities in Thailand

นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน หัวข้อ " Next -Generation Automotive : Investment Opportunities in Thailand" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 10 กันยายน 2564
10 ก.ย 2564


Ep.25 MFA Update Kuwait Upbeat

นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต ณ คูเว็ต หัวข้อ " Kuwait Upbeat" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 3 กรกฎาคม 2564
03 ก.ย 2564


Ep.24 MFA Update Vaccination for Foreign Residents in Thailand

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ หัวข้อ "Vaccination for Foreign Residents in Thailand"
13 ส.ค 2564


Ep.23 MFA Update Strengthening Thai- Malaysian Border Relationship Opportunities and Challenges

นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หัวข้อ "Strengthening Thai- Malaysian Border Relationship : Opportunities and Challenges" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 6 สิงหาคม 2564
06 ส.ค 2564


Ep.22 MFA Update Strengthening Thailands Cooperation with Guangdong and Hainan

นางสาวนิภัสสร คำภา รองกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว หัวข้อ "Dubai : the City of Gold" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
30 ก.ค 2564


Ep.21 MFA Update Dubai the City of Gold

นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ หัวข้อ "Dubai : the City of Gold" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
23 ก.ค 2564


Ep.20 MFA Update Thailand’s Economic and Investment Opportunities in Southern Vietnam

นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ หัวข้อ "Thailand’s Economic and Investment Opportunities in Southern Vietnam" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 16 กรกฎาคม 2564
16 ก.ค 2564


Ep19 MFA Update APEC Secretariat in Singapore

นายเกริกภูมิ จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานเลขาธิการเอเปค หัวข้อ "ภารกิจอันท้าทายและประสบการณ์ในฐานะคนไทยหนึ่งเดียว ในสำนักงานเลขาธิการเอเปค สิงคโปร์ " อ
02 ก.ค 2564


มีหัวข้อทั้งหมด 25 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 3 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง