RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเช้า 12 ตุลาคม 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 12 ตุลาคม 2559


อัพเดต: 12 ตุลาคม 2559

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง