RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: มรดกล้านนา

มรดกล้านนา19ก.พ.2560


มรดกล้านนา19ก.พ.2560


อัพเดต: 19 กุมภาพันธ์ 2560

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง