RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: อินไซด์แมสคอม

Inside Masscomm 8 ก.ย.2562


ฟังเรื่องการวางแผนผลิตรายการวิทยุ "Choice Station" รายการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิทยุพบกับอาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ณัฐนพกร ค้ำจุน และพิชญุตม์ คำมาปัน นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 4


อัพเดต: 08 กันยายน 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง