RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: อินไซด์แมสคอม

Inside Masscomm 9 ก.พ.2563


  เพราะอะไรนิยายวาย หรือซีรีส์วายถึงได้รับความนิยม เราได้อะไรจากการอ่านนิยายวาย หรือดูซีรีส์วาย มาฟังคำตอบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และหัวหน้าแขนงวิชาการหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อัพเดต: 09 กุมภาพันธ์ 2563

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง