RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: อินไซด์แมสคอม

Inside Masscomm 22 มี.ค.2563


   สุดสัปดาห์นี้หลบโควิด-19อยู่กับบ้าน ฟังว่า "Good Day Station" รายการออนไลน์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง ประจำแต่ละวันมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมานำเสนอบ้าง

พบกับอาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3


อัพเดต: 22 มีนาคม 2563

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง