RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: ร้อยสาระ ช่วง คุยกับหมอไพรัตน์

คุยกับหมอไพรัตน์ 4 พ.ย.62


การหล่อหลอมให้ลูกเป็นคนดี


อัพเดต: 04 พฤศจิกายน 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง