RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เชียงใหม่เมืองงาม

เชียงใหม่เมืองงาม 22 ส.ค.62


.....


อัพเดต: 22 สิงหาคม 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง