RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง เรื่องบ้านๆ

เรื่องบ้านบ้าน 5 ส.ค.62


.....


อัพเดต: 05 สิงหาคม 2562

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง