RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง โค้ชธุรกิจ

โค้ชธุรกิจ 27 พ.ค.63


.....


อัพเดต: 27 พฤษภาคม 2563

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง