FM100 CMU: สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

PODCASTS

สื่อภาพและเสียง

Ep.5 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเห็นผู้บาดเจ็บ
Ep.5 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเห็นผู้บาดเจ็บ

รายการ PODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

อัพเดต: 04 มีนาคม 2563 08:17:27 น. (view: 72)

ผู้ดำเนินรายการ
ปาริสสา กาญจนกุล
ปาริสสา กาญจนกุล

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง