FM100 CMU: สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

PODCASTS

สื่อภาพและเสียง

Ep11 กลุ่มโรคหัวใจกับอาการฉุกเฉิน ( ตอนที่ 1 )
Ep11 กลุ่มโรคหัวใจกับอาการฉุกเฉิน ( ตอนที่ 1 )

รายการ PODCAST แพทย์ฉุกเฉิน 1669

SECSI สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดย โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

อัพเดต: 01 เมษายน 2563 05:52:21 น. (view: 117)

ผู้ดำเนินรายการ
สุณิสา เมืองแก้ว
สุณิสา เมืองแก้ว

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง