FM100 CMU: สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

PODCASTS

สื่อภาพและเสียง

Ep.5 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
Ep.5 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

รายการ เลียบวัง

อัพเดต: 15 พฤษภาคม 2563 16:03:59 น. (view: 166)

ผู้ดำเนินรายการ
รัตนาภรณ์  สุวคนธ์
รัตนาภรณ์ สุวคนธ์

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง