PODCASTS

สื่อภาพและเสียงทำมะ...ธรรมดา Ep.19 สื่อสารด้วยหัวใจ
ทำมะ...ธรรมดา Ep.19 สื่อสารด้วยหัวใจ (view: 13)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.18 เปลี่ยนตัวเองเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม
ทำมะ...ธรรมดา Ep.18 เปลี่ยนตัวเองเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม (view: 33)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.17 (เชื้อเพลิงแห่งพลังใจ)
ทำมะ...ธรรมดา Ep.17 (เชื้อเพลิงแห่งพลังใจ) (view: 50)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.16  ฤดูชีวิต
ทำมะ...ธรรมดา Ep.16 ฤดูชีวิต (view: 50)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.15 (สุขจากการให้เต็มร้อย)
ทำมะ...ธรรมดา Ep.15 (สุขจากการให้เต็มร้อย) (view: 61)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep14 (ทุกอย่างอยู่ที่ใจ)
ทำมะ...ธรรมดา Ep14 (ทุกอย่างอยู่ที่ใจ) (view: 105)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep13 (ตอบใจตัวเอง)
ทำมะ...ธรรมดา Ep13 (ตอบใจตัวเอง) (view: 80)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.12 (รู้อะไรไม่สู้รู้ตัวเอง)
ทำมะ...ธรรมดา Ep.12 (รู้อะไรไม่สู้รู้ตัวเอง) (view: 87)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.11 (จำบ้างลืมบ้าง)
ทำมะ...ธรรมดา Ep.11 (จำบ้างลืมบ้าง) (view: 91)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ข้อคิดปรัชญาและธรรมะ เพื่อการฝึกคิดและทำได้ในชีวิตประจำวัน

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.10 (สิ่งที่เรียกว่าโอกาส)
ทำมะ...ธรรมดา Ep.10 (สิ่งที่เรียกว่าโอกาส) (view: 103)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ข้อคิดปรัชญาและธรรมะ เพื่อการฝึกคิดและทำได้ในชีวิตประจำวัน

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.9 (ทฤษฎีแมลงสาบ)
ทำมะ...ธรรมดา Ep.9 (ทฤษฎีแมลงสาบ) (view: 106)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ข้อคิดปรัชญาและธรรมะ เพื่อการฝึกคิดและทำได้ในชีวิตประจำวัน

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep8 (ถอนพิษความทรงจำอันเจ็บปวด)
ทำมะ...ธรรมดา Ep8 (ถอนพิษความทรงจำอันเจ็บปวด) (view: 115)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.7 (มุมมอง)
ทำมะ...ธรรมดา Ep.7 (มุมมอง) (view: 132)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ข้อคิดปรัชญาและธรรมะ เพื่อการฝึกคิดและทำได้ในชีวิตประจำวัน

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.6 (เราคือต้นเหตุของทุกสิ่ง)
ทำมะ...ธรรมดา Ep.6 (เราคือต้นเหตุของทุกสิ่ง) (view: 145)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ข้อคิดปรัชญาและธรรมะ เพื่อการฝึกคิดและทำได้ในชีวิตประจำวัน

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

ทำมะ...ธรรมดา Ep.5 (เวลาแห่งชีวิต)
ทำมะ...ธรรมดา Ep.5 (เวลาแห่งชีวิต) (view: 165)
รายการทำมะ...ธรรมดา

ข้อคิดปรัชญาและธรรมะ เพื่อการฝึกคิดและทำได้ในชีวิตประจำวัน

ผู้ดำเนินรายการ สุณิสา เมืองแก้ว

มีหัวข้อทั้งหมด 19 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 2 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง