ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่
 Asia Calling
 สารคดีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นักศึกษา
 ข่าวสารล้านนา
 โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง
 โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ITSC Corner
 โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข
 โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน
 โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ศูนย์นวัตกรรม / เล่าขานงานวิจัย /ภาพยนตร์
 ผญาชุมชน
 บ้านจุ้มเมืองเย็น
 ร้อยสาระ ช่วง เปิดประเด็น / คุยกับหมอไพรัช
 ร้อยสาระ ช่วง หมอกฎหมายทนายชาวบ้าน
 ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์
 ร้อยสาระ ช่วง กินดีอยู่ดี Healthy @ Chiang Mai
 ร้อยสาระ ช่วง เจาะประเด็นร้อน / แบ๊งค์ชาติภาคเหนือ
 มรดกล้านนา มรดกล้านนา
 อินไซด์แมสคอม
 e-english.cmu
 คลินิกคอม
 มุมสัตวแพทย์
 เศรษฐกิจรายสัปดาห์
 เล่าขานล้านนา
 ธรรมชาติบำบัดกับบัลวีเวียงพิงค์
 เกษตรใกล้ตัว
 ตะวันออกปริทัศน์
 เสียงแห่งสาระจากตะวันตก
 รายการพิเศษ FM100
 ร้อยสาระพาชิม
 เราคืออาเซียน
 Teen Idol
 ตราชูคู่ชาวบ้าน
 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาพบประชาชน
 VOA
 Grad Radio
 ทุกมิติ กีฬาไทย
 Economics Hilight
 ร้อยสาระ ช่วงคุยกับหมอไพรัช
 T-TALK
 รายการพิเศษ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่51 มช. ปี2560
 Lanna Go-ASEAN
 ร้อยสาระ ช่วง ระลึกนึกทำ
 สุขภาพจิต
 สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
 สารคดีวิทยุ ชุด อาหารไทยลื้อ
 จารึกรอยไทย