img
  โฟกัสเชียงใหม่ 17 ต.ค.61

สุขภาพดีวิถีไทย/คณะเภสัชศาสตร์

  โฟกัสเชียงใหม่ 10 ต.ค.61

สุขภาพดีวิถีไทย/โค้ชธุรกิจ

  โฟกัสเชียงใหม่ 3 ต.ค.61

สุขภาพดีวิถีไทย/คณะเภสัชศาสตร์

  โฟกัสเชียงใหม่ 26 ก.ย.61

สุขภาพดีวิถีไทย/โค้ชธุรกิจ 

  โฟกัสเชียงใหม่ 12 ก.ย.61

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 19 ก.ย.61

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 5 ก.ย.61

สุขภาพดีวิถีไทย/คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.

  โฟกัสเชียงใหม่ 29 ส.ค.61

สุขภาพดีวิถีไทย/คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  โฟกัสเชียงใหม่ 15 ส.ค.61

สุขภาพดีวิถีไทย / คณะเภสัชศาสตร์ มช.

  โฟกัสเชียงใหม่ 1 ส.ค.61

คณะเภสัชศาสตร์ มช.

  โฟกัสเชียงใหม่ 18 ก.ค.61

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  โฟกัสเชียงใหม่ 11 ก.ค.61

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  โฟกัสเชียงใหม่ 20มิ.ย.61

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  โฟกัสเชียงใหม่ 6 มิ.ย.61

คณะเภสัชศาสตร์

  โฟกัสเชียงใหม่ 16 พ.ค.61

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  โฟกัสเชียงใหม่ 2 พ.ค.61

คณะเภสัชศาสตร์

  โฟกัสเชียงใหม่ 18 เม.ย.61

สาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 4 เม.ย.61

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.

  โฟกัสเชียงใหม่ 14 มี.ค.61

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 7 ก.พ.61

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.

  โฟกัสเชียงใหม่ 10 ม.ค.2561

บริษัทเชียงใหม่พัฒนาเมือง/สาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 3 ม.ค.61

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 27ธ.ค.60

โค้ชธุรกิจ/สำนักงานสาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 20ธ.ค.60

...

  โค้ชธุรกิจ 13 ธ.ค.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 6 ธ.ค.60

โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 29 พ.ย.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 22พ.ย.60

โค้ชธุรกิจ/สาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 15พ.ย.60

โค้ชธุรกิจ/สาธารณสุข.(เครื่องสำอาง)

  โฟกัสเชียงใหม่ 8 พ.ย. 60

โค้ชธุรกิจ/สาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 1พ.ย.60

ช่วงแรก.โค้ชธุรกิจ/ ช่วงหลัง คณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง โรคหวัด

  โฟกัสเชียงใหม่ 18 ตุลาคม 2560

โค้ชธุรกิจ/สำนักงานสาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 11ต.ค.60

โค้ชธุรกิจ/สาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 4ตุลาคม60

โค้ชธุรกิจ/สำนักงานสาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 27ก.ย.60

โค้ชธุรกิจ/สำนักงานสาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 20ก.ย.60

โค้ชธุรกิจ/สำนักงานสาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 13ก.ย.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 6ก.ย.60

โค้ชธุรกิจ + สำนักงานสาธารณสุข 

  โฟกัสเชียงใหม่ 30สิงหาคม60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 23ส.ค.60

โค้ชธุรกิจ/สาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 16สิงหาคม60

โค้ชธุรกิจ,สาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 9สิงหาคม60

โค้ชธุรกิจ,สำนักงานสาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 2สิงหาคม60

โค้ชธุรกิจ/สำนักงานสาธารณสุข

  โฟกัสเชียงใหม่ 26ก.ค.60

โค้ชธุรกิจ ศ.ทวีศักดิ์ สุวคนธ์

  โฟกัสเชียงใหม่ 12ก.ค.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 5ก.ค.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 28มิ.ย.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 28มิ.ย.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 21มิ.ย.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 14มิ.ย.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 7มื.ย.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 31พ.ค.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 17พ.ค.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 10พฤษภาคม60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 3พฤษภาคม60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 26เมษายน60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 19เมษายน60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 12เมษายน60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 5เมษายน60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 29มี.ค.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 22มี.ค.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 15มี.ค.60

...

  โฟกัสเชียงใหม่ 8มี.ค.60

...

  โค้ชธุรกิจ+สาธารณสุข 15ก.พ.60

...

  โคชธุรกิจ/สาธารณสุข 8ก.พ.60

...

  โคชธุรกิจ/สาธารณสุข 1ก.พ.60

...

  โค้ชธุรกิจ+สาธารณสุข 25ม.ค.60

...

  โคชธุรกิจ/สาธารณสุข 18ม.ค.60

...

  โค้ชธุรกิจ+สาธารณสุข 11ม.ค.60

...

  โค้ชธุรกิจ+สาธารณสุข 4ม.ค.60

...

  โค้ชธุรกิจ+สาธารณสุข 28ธ.ค.59

...

  โค้ชธุรกิจ+สาธารณสุข 21ธ.ค.59

...

  โค้ชธุรกิจ+สาธารณสุข 7ธ.ค.59

...

  โค้ชธุรกิจ+สาธารณสุข 30พ.ย59

...

  โค้ชธุรกิจ+สาธารณสุข เชื้อดื้อยา 23พ.ย.59

...

  โค้ชธุรกิจ/สุขภาพกับสนง.สาธารณสุข 16พ.ย.59

...

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วงโค้ชธุรกิจและช่วงสาธารณสุข 2พย59

ครึ่งแรกช่วงโค้ชธุรกิจ

ครึ่งหลังช่วง สาธารณสุข เรื่อง.สถาบันเเมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ

  โคชธุรกิจ ช่วงสาธารณสุข เรื่อง ยาคุมเอดส์ 9พ.ย.59

ช่วงแรก โคชธุรกิจ

ช่วงหลัง สาธารณสุข เรื่อง ยาคุมเอดส์

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 7กันยายน 2559

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 7กันยายน 2559

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 17 สิงหาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 17 สิงหาคม 2559

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 10 สิงหาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 10 สิงหาคม 2559

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 3 สิงหาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 3 สิงหาคม 2559

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 27 กรกฏาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 27 กรกฏาคม 2559

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 20 กรกฏาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 20 กรกฏาคม 2559

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 13 กรกฏาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 13 กรกฏาคม 2559

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 6 กรกฏาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 6 กรกฏาคม 2559

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 29 มิย 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 29 มิย 59

  โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 22 มิย 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข 22 มิย 59