img
  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 13 ต.ค. 61

ตอน ครูกับการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 6 ต.ค. 61

ตอน สุขภาพจิตวัยเกษียณ

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 22 ก.ย. 61

ตอน ปัจจัยความสำเร็จในการเลิกสุรา

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 15 ก.ย. 61

ตอน  มูลนิธิสุขภาพจิตและการช่วยเหลือด้านจิตใจ

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 1 ก.ย. 61

ตอน สำเร็จและเปี่ยมสุขด้วยใจที่พ้นทุกข์

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 25 ส.ค. 61

ตอน ฆ่าตัวตายไปทำไม

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 18 ส.ค. 61

ตอน ภาวะติดสมาร์ทโฟน

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 11 ส.ค. 61

ตอน ฆ่าตัวตายป้องกันได้ เข้าใจ ใส่ใจ ฉับไว และจริงจัง 

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง28ก.ค. 61

ตอน ปัจจัยความสำเร็จในการเลิกสุรา

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง21ก.ค. 61

ตอน เลิกสุราสำเร็จได้ด้วยการเพิ่มพลังใจ

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 7ก.ค. 61

ตอน ตายแล้วเกิด

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 30 มิ.ย. 61

ตอน ดูแลลูกหลานอย่างไรไม่ให้ติดพนัน

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 23 มิ.ย. 61

ตอน ดูบอลอย่างไรให้ห่างไกลการพนัน

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 9 มิ.ย. 61

ตอน สุรากับปัญหาสุขภาพจิตชุมชนตอนที่ 1

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 16 มิ.ย. 61

ตอน สรากับปัญหาสุขภาพและชุมชน ตอนที่ 2

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 2 มิ.ย. 61

ตอน ความฉลาดทางสังคม SQ

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 26 พ.ค. 61

ตอน ธรรมาธิบาลกับสุขภาพจิต

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 19 พ.ค. 61

ตอน  ทำอย่างไรถ้าติดสุรา

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 5 พ.ค. 61

ตอน  บัณฑิตจิตอาสา

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 28 เม.ย. 61

ตอน  ประเพณีล้านนากับคุณค่าชีวิต

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 21 เม.ย. 61

ตอน สงกรานต์ล้านนาส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างไร

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 7 เม.ย. 61

ตอน การสร้างเสริมพลังสุขภาพจิต

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 24 มี.ค. 61

ตอน พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพจิต

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 31 มี.ค. 61

ตอน การส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 17 มี.ค. 61

ตอน สุขภาพจิตสตรี

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 10 มี.ค. 61

ตอนรักอย่างไรให้ใจเปี่ยมสุข

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 3 มี.ค. 61

ตอน สถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 24 ก.พ. 61

รายการสุขภาพจิต ตอน การรรักษาด้วยไฟฟ้า

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 17 ก.พ. 61

ตอน ความคิดบิดเบือน

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 3 ก.พ. 61

ตอน ความภาคภูมิใจ

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 20 ม.ค. 61

สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 20 ม.ค. 61

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 13 ม.ค. 61

ตอน การเสวานาตอนที่ 2

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 6 ม.ค. 61

ตอน การเสวนา ตอนที่ 1

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 23 ธ.ค.60

ตอน  ตอนเพียงเสี้ยวนาที ก็พลิกชีวิตได้

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 16 ธ.ค.60

ตอน การประกวดทอล์คโชว์ทีม 5-6

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 9 ธ.ค.60

ตอน การประกวดทอล์คโชว์ทีม 3-4

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 2 ธ.ค.60

ตอน การประกวดทอล์คโชว์ ทีมที่1-2

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 25พ.ย.60

ตอน   ใจสำราญ งานเป็นสุข

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 18พ.ย.60

ตอน ซึมเศร้า

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 11พ.ย.60

สุขภาพจิตกับสวนปรุง ตอน.ซึมเศร้า...ทำอย่างไรดี

  สุขภาพจิตกับโรงพยาบาลสวนปรุง 4พ.ย.2560

เรื่อง.ไม่สบายใจ ให้รีบไปหาหมอ

  รายการ สุขภาพจิต 21 ต.ค.60

รายการ สุขภาพจิต  ตอน วิปัสนาแก้ปัญหาสุขภาพจิต

  รายการ สุขภาพจิต 14 ต.ค.60

รายการ สุขภาพจิต  ตอน ความน้อบน้อม

  รายการ สุขภาพจิต 7 ต.ค.60

รายการ สุขภาพจิต  ตอน พุทธจิตวิทยา