18.10 – 19.00 น. / Refresh & Relax / Dj. วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร