RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 8 ก.ย. 61

ตอน  โรคหลอดเลือดสมอง
08 ก.ย 2561
สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน28ก.ค. 61

ตอน อบรมผู้สูงอายุ
28 ก.ค 2561
สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 30 มิ.ย. 61

ตอน ปวดไหล่ไม่หายอยากนิ่งนอนใจ
30 มิ.ย 2561
สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 26 พ.ค. 61

ตอน ปัสสาวะรดที่นอน
26 พ.ค 2561


มีหัวข้อทั้งหมด 166 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 17 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง