live icon
FM100CMU Radio Online
cmn150

News & Activity

ข่าวและกิจกรรม
ทีมแพทย์ มช.ศักยภาพระดับโลก ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ปลูกถ่ายตับอ่อนรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ได้สำเร็จรายแรก
Nov25
ทีมแพทย์ มช.ศักยภาพระดับโลก ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ปลูกถ่ายตับอ่อนรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ได้สำเร็จรายแรก

เชียงใหม่ 25 พ.ย.- คณะแพทยศาสตร์ มช. จับมือภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ปลูกถ่ายตับอ่อนได้สำเร็จรายแรก หลังให้การรักษาลดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน ผู้ป่วยกลับม

25 พฤศจิกายน 2565 16:59:38 น. view: 14

งานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14 เริ่มแล้ว 24 พ.ย. -1 ธ.ค. 2565
Nov25
งานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14 เริ่มแล้ว 24 พ.ย. -1 ธ.ค. 2565

อำเภอสันกำแพง จัดงานฤดูหนาวและของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 วันที่ (24 พ.ย. 65) ที่บริเวณศู

25 พฤศจิกายน 2565 13:10:15 น. view: 42

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ประชาชนร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในสังคม
Nov25
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ประชาชนร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในสังคม

  วันนี้ (25 พ.ย. 65) นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้ เดือนพฤศจิกายน ของ

25 พฤศจิกายน 2565 13:05:51 น. view: 33

มท.1 ติดตามการปรังปรุงภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่
Nov24
มท.1 ติดตามการปรังปรุงภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการปรังปรุงภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พร้อมเผยมาตรการแก้หมอกควันไฟป่าปีน

24 พฤศจิกายน 2565 17:30:33 น. view: 10

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27
Nov24
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 23 พฤศจิก

24 พฤศจิกายน 2565 12:31:19 น. view: 32

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนดอกไม้ไอเลิฟฟลาวเวอร์ ชวนนักท่องเที่ยวมาตื่นตากับทุ่งดอกไม้กว้างไกลที่ใครๆก็ต้องตกหลุมรัก
Nov23
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนดอกไม้ไอเลิฟฟลาวเวอร์ ชวนนักท่องเที่ยวมาตื่นตากับทุ่งดอกไม้กว้างไกลที่ใครๆก็ต้องตกหลุมรัก

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนดอกไม้ไอเลิฟฟลาวเวอร์ ชวนนักท่องเที่ยวมาตื่นตากับทุ่งดอกไม้กว้างไกลที่ใครๆก็ต้องตกหลุมรัก คุณจะได้ทั้งรีแล็กซ์กลางธรรมชาติ และได

23 พฤศจิกายน 2565 17:40:12 น. view: 30

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก ( World Toilet Day ) ประจำปี 2566
Nov22
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก ( World Toilet Day ) ประจำปี 2566

  ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day; WTD) เพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับวิกฤตด้านสุขอนามัยและจัดการด้านสุขอนามัยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะใ

22 พฤศจิกายน 2565 12:55:10 น. view: 27

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม นี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์ เน้นเผยแพร่นวัตกรร
Nov22
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม นี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์ เน้นเผยแพร่นวัตกรร

  ที่ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิ

22 พฤศจิกายน 2565 12:53:15 น. view: 26

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง