News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สวพส. ร่วมกับ อปท. 44 แห่ง จัดทำแผนรณรงค์ป้องกันไฟป่า และแก้ปัญหาของหมอกควัน ด้วยองค์ความรู้จากโครงการหลวง สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง  
Feb08
สวพส. ร่วมกับ อปท. 44 แห่ง จัดทำแผนรณรงค์ป้องกันไฟป่า และแก้ปัญหาของหมอกควัน ด้วยองค์ความรู้จากโครงการหลวง สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง  

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นที่สูง 44 แห่ง ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย

08 กุมภาพันธ์ 2566 15:09:59 น. view: 3

ขนส่งเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถควันดำ แก้ปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
Feb08
ขนส่งเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถควันดำ แก้ปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถควันดำ ตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่  วันนี้ (7 ม.ค. 66) นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือ

08 กุมภาพันธ์ 2566 15:08:04 น. view: 15

ดอยสะเก็ด เชิญร่วมงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 15 
Feb08
ดอยสะเก็ด เชิญร่วมงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 15 

อำเภอดอยสะเก็ด เชิญชวนร่วมงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 15 วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ นี้ ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวดอยสะเก็ด และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ว

08 กุมภาพันธ์ 2566 14:51:27 น. view: 17

อำเภอแม่แจ่ม เชิญชวนเที่ยว “งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม” 
Feb08
อำเภอแม่แจ่ม เชิญชวนเที่ยว “งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม” 

  อำเภอแม่แจ่ม เชิญชวนเที่ยว “งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 28” วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ นี้ ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจก ผ้าชนเผ่าของอำเภอแม่แจ่ม ที่สืบทอด

08 กุมภาพันธ์ 2566 14:47:10 น. view: 14

รมว.ทส. เผย สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้อาจรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ย้ำทุกหน่วยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
Feb06
รมว.ทส. เผย สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้อาจรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ย้ำทุกหน่วยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้อาจรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา กำชับให้มีการกวดขันในพื้นที่โล่งแจ้ง พื้นที่ควบคุมเข้มงวด และพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซา

06 กุมภาพันธ์ 2566 19:25:27 น. view: 29

ภาพเปรียบเทียบขนาดปรากฏ “ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี”
Feb06
ภาพเปรียบเทียบขนาดปรากฏ “ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี (Micro Ful Moonl) เช้ามืดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01.30 น. ระยะห

06 กุมภาพันธ์ 2566 19:23:11 น. view: 24

สภาลมหายใจเชียงใหม่ แถลงข่าว พลเมืองเชียงใหม่เพื่ออากาศสะอาด พร้อมข้อเสนอนโยบาย 7 ด้าน
Feb06
สภาลมหายใจเชียงใหม่ แถลงข่าว พลเมืองเชียงใหม่เพื่ออากาศสะอาด พร้อมข้อเสนอนโยบาย 7 ด้าน

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานสภาลมหายใจเชียงใหม่  พลเมืองเชียงใหม่ในนาม “สภาลมหายใจเชียงใหม่” ที่รวมตัวกันเพื่อร่วมแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 ตั้งแต่ปี 2562 เป็

06 กุมภาพันธ์ 2566 19:22:15 น. view: 11

คืน 5 ถึง รุ่งเช้า 6 กุมภาพันธ์ 2566
Feb03
คืน 5 ถึง รุ่งเช้า 6 กุมภาพันธ์ 2566 "ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่าคืน 5 ถึงรุ่งเช้า 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี หรือ “ไมโครฟูลมู

03 กุมภาพันธ์ 2566 20:35:10 น. view: 6127

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมบันทึกเสียงรายการ “บ้านจุ้มเมืองเย็น” ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
Feb03
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมบันทึกเสียงรายการ “บ้านจุ้มเมืองเย็น” ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมบันทึกเสียงรายการ “บ้านจุ้มเมืองเย็น” ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ดำเนินรายการโ

03 กุมภาพันธ์ 2566 17:24:08 น. view: 6123

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบการตัดสินใจ การจัดการไฟในที่โล่ง ด้วยระบบ Fire-D ระดับจังหวัด และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาขยายผลต่อยอดในพื้นที่ต่างๆ
Feb03
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบการตัดสินใจ การจัดการไฟในที่โล่ง ด้วยระบบ Fire-D ระดับจังหวัด และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาขยายผลต่อยอดในพื้นที่ต่างๆ

วันนี้ (3 ก.พ. 66) ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ ได้ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒน

03 กุมภาพันธ์ 2566 15:48:03 น. view: 6136

กรมฝนหลวงฯขึ้นเชียงใหม่ถกปัญหาหมอกควันฝุ่น PM2.5 เริ่มส่อวิกฤตเพิ่ม จับมือทุกภาคส่วน เร่งนำเครื่องบินกรมฝนหลวงขึ้นปฎิบัติการแก้ปัญหาตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วทำงาน 3 ก.พ.เป็นต้นไป ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีเกษตรฯหลังสถานการณ์เริ่มน่ากังวลมลพิษเกินมาตรฐานต่อเนื่อง
Feb03
กรมฝนหลวงฯขึ้นเชียงใหม่ถกปัญหาหมอกควันฝุ่น PM2.5 เริ่มส่อวิกฤตเพิ่ม จับมือทุกภาคส่วน เร่งนำเครื่องบินกรมฝนหลวงขึ้นปฎิบัติการแก้ปัญหาตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วทำงาน 3 ก.พ.เป็นต้นไป ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีเกษตรฯหลังสถานการณ์เริ่มน่ากังวลมลพิษเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

เชียงใหม่ 3 ก.พ.- ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามส

03 กุมภาพันธ์ 2566 15:41:10 น. view: 6126

เทศบาลนครเชียงใหม่เนรมิตสวนสาธารณะหนองบวกหาดดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์พร้อมการประดับไฟตกแต่งอย่างสวยงาม เตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 
Feb03
เทศบาลนครเชียงใหม่เนรมิตสวนสาธารณะหนองบวกหาดดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์พร้อมการประดับไฟตกแต่งอย่างสวยงาม เตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 18.30  น. นายอัศนี บูรณปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาด ภายใต้ชื่องาน “พฤกษามหัศจรรย์ สรวงสวรรค์แห่งนครเชียงใหม่” (Flora Wonderlust 2023)เทศบาลนคร

03 กุมภาพันธ์ 2566 09:31:23 น. view: 6129

4 กุมภาพันธ์  วันมะเร็งโลก (  World Cancer Day)
Feb02
4 กุมภาพันธ์  วันมะเร็งโลก (  World Cancer Day)

        องค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ(UICC) ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วโลก มีความรู้ มีทัศนคติท

02 กุมภาพันธ์ 2566 16:38:21 น. view: 6122

บสย. เดินเครื่องเต็มพิกัด 2566  เพิ่มแรงหนุน Digital Technology เติมทุน SMEs ตั้งเป้าค้ำประกัน 120,000 ล้านบาท รับกลุ่มท่องเที่ยว เกษตร Supply Chain ฟื้นตัว
Feb02
บสย. เดินเครื่องเต็มพิกัด 2566  เพิ่มแรงหนุน Digital Technology เติมทุน SMEs ตั้งเป้าค้ำประกัน 120,000 ล้านบาท รับกลุ่มท่องเที่ยว เกษตร Supply Chain ฟื้นตัว

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ชูยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานปี 2566 วาง 5 กลยุทธ์หลัก พุ่งเป้ายกระดับการเข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs ด้วย Digital Technology เข้าถึงง่ายผ่าน LINE @tcgfirst  พร้อมขยายเครื

02 กุมภาพันธ์ 2566 16:33:59 น. view: 6132

เชียงใหม่ ย้ำประชาชน ให้เคร่งครัดในการป้องกันโรคโควิด-19 หลังยังตรวจพบเชื้อโควิด-19 กระจายอยู่รอบตัว
Feb01
เชียงใหม่ ย้ำประชาชน ให้เคร่งครัดในการป้องกันโรคโควิด-19 หลังยังตรวจพบเชื้อโควิด-19 กระจายอยู่รอบตัว

  จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชน ให้เคร่งครัดในการใช้มาตรการป้องกันตัวจากโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง หลังผลการสุ่มตรวจยังพบเชื้อโควิด-19 ตกค้างกระจายอยู่รอบตัว ย้ำ สถานประกอบการ ร้านค้า และตลา

01 กุมภาพันธ์ 2566 15:35:47 น. view: 6135

มีหัวข้อทั้งหมด 2367 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 158 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง