News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

งานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14 เริ่มแล้ว 24 พ.ย. -1 ธ.ค. 2565

อำเภอสันกำแพง จัดงานฤดูหนาวและของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565วันที่ (24 พ.ย. 65) ที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ตลอดจนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอสันกำแพงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ส่วนราชการ ผู้นำชมชน รวมถึงประชาชนชาวอำเภอสันกำแพงเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมส่งเสริมรายได้ท้องถิ่น มีการนำเอาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีแต่ละตำบล การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีการประกวดนางสาวสันกำแพง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 

เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 13:10:15 น. (view: 6117)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง