News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ (16 พ.ค. 67) ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่(POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหารือถึงการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สืบเนื่องจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศล รวมถึงได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2567 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากรจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และส่งใบสมัครได้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2567 พร้อมทั้ง ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทประกอบด้วย ผ้าไตรจีวร ,บาตรและบริขาร ,ย่าม ,ตาลปัตร , ภัตตาหารและน้ำปานะ รูปละ 5,000 บาท หรือตามจิตศรัทธา (สามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีเลขที่ 504-0-57571-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี วัดร่ำเปิง) โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2567*****************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่...ภาพ/ข่าว

16 พฤษภาคม 2567

เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2567 09:32:54 น. (view: 517)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง