News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วันนี้ (17 พ.ค. 67) ที่ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมมอบเกียรติบัตรถวายแด่พระสงฆ์และประชาชนผู้มีผลงานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ได้กำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด จำนวน 2 วัด ประกอบด้วย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้แก่ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติ ได้แก่ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , ขบวนแห่สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ และคฤหัสถ์ และพิธีเวียนเทียน ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด วัดพระอารามหลวง และวัดทุกวัด ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567*************สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่17 พฤษภาคม 2567 

เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2567 22:14:04 น. (view: 516)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง