RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์

ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์
รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์

ห้องเเพทย์

การพัฒนาทักษะสมอง EF กับสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ผศ.ทพ.อติศักดิ์   จึงพัฒนาวดี ทพญ.วนิตา  มากล้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.  
13 ต.ค 2564


ห้องเเพทย์

โรคตายอดฮิตกับชีวิตOnline พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ
22 ก.ย 2564


ห้องเเพทย์

การรักษารากฟัน / คณะทันตเเพทยศาสตร์ มช.
08 ก.ย 2564


ห้องเเพทย์

การเลี้ยงลูกวัยรุ่น
01 ก.ย 2564


ห้องเเพทย์

โควิดกับหญิงตั้งครรภ์ ศูนย์ศรีพัฒน์
25 ส.ค 2564


ห้องเเพทย์ ทันตะ

ปัญญาประดิษฐ์กับงานทันตกรรม อ.ทพญ.วรรณกมล ปัญญารักษ์ คณะทัตเเพทยศาสตร์ มช.
11 ส.ค 2564


ห้องเเพทย์

ห้องแพทย์​4สิงหา ข่วงแรก หมอไพรัตน์ เลี้ยงลูกคนเดียวอย่างไรไม่ให้มีปัญหา   ช่วงสอง ความเครียดในวัยรุ่น น.พ.ปริทรรศน์​  ศิลปกิจ
04 ส.ค 2564


ห้องเเพทย์

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยนายแพทย์. ภานุเมศ ศรีสว่าง
28 ก.ค 2564


ห้องเเพทย์

การบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของรอยโรคในช่องปาก กับ ผศ.ทพ.ณัชพล จมูศรี อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
14 ก.ค 2564


ห้องเเพทย์

Covid19 กับโรคทางระบบประสาทและสมอง พญ.ผกามาศ พสกภักดี / ศูนย์ศรีพัฒน์
23 มิ.ย 2564


มีหัวข้อทั้งหมด 187 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 19 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง