RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 29 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 29 พ.ค.2563
29 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 28 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 28 พ.ค.2563
28 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 27 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 27 พ.ค.2563
27 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 26 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 26 พ.ค.2563
26 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 25 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 25 พ.ค.2563
25 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 22 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 22 พ.ค.2563
22 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 21 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 21 พ.ค.2563
21 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 20 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 20 พ.ค.2563
20 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 19 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 19 พ.ค.2563 ข่าวสารล้านนาเย็น 18 พ.ค.2563   ข่าวสารล้านนาเย็น 19 พ.ค.2563
19 พ.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 242 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 25 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง