RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ FM100 Biz Stories

FM100 Biz Stories
รายการ: FM100 Biz Stories

FM100 Biz Stories 13 พ.ค. 67

การตลาดเน้นคุณค่าด้วยเมตาเวิร์สและเอไอ : รู้ไว้ ไม่ว้าวุ่น ตอนที่ 2 / ผศ.ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ที่ปรึกษาด้านการตลาด ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
13 พ.ค 2567


FM100 Biz Stories 6 พ.ค. 67

การตลาดเน้นคุณค่าด้วยเมตาเวิร์สและเอไอ : รู้ไว้ ไม่ว้าวุ่น ตอนที่ 1 / ผศ.ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ที่ปรึกษาด้านการตลาด ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
06 พ.ค 2567


FM100 Biz Stories 29 เม.ย. 67

ทำความรู้จักของอร่อยจากดอยเต่า : น้ำพริกตาแดงแม่ปิ่นทอง / ดร.เผชิญวาส ศรีชัย นักวิจัย สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 เม.ย 2567


FM100 Biz Stories 22 เม.ย. 67

หัตถกรรมสร้างสรรค์ลำพูน ด้วย Emotional Marketing / ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
22 เม.ย 2567


FM100 Biz Stories 15 เม.ย. 67

สัมผัสเสน่ห์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทลื้อลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ / ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 เม.ย 2567


FM100 Biz Stories 8 เม.ย. 67

บ้านพักฟื้นฟู Home of Love Lampang ธุรกิจที่ใส่ใจ / คุณเมธี วรรธนภูติ เจ้าของและผู้จัดการ Home of Love Lampang / ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08 เม.ย 2567


FM100 Biz Stories 1 เม.ย. 67

Megatrend 2024 and Beyond: รู้ไว้ได้ประโยชน์ / ผศ.ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ที่ปรึกษาด้านการตลาด ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
01 เม.ย 2567


FM100 Biz Stories 25 มี.ค. 67

บทบาทของโรงเรียนในการบ่มเพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้แก่เยาวชน / รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 มี.ค 2567


FM100 Biz Stories 18 มี.ค. 67

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว Minor น้องใหม่: Entrepreneurship / ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
18 มี.ค 2567


FM100 Biz Stories 11 มี.ค. 67

ฮิลล์คอฟฟ์ ธุรกิจกาแฟเพื่อความยั่งยืน / คุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
11 มี.ค 2567


มีหัวข้อทั้งหมด 71 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 8 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง