RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ FM100 Biz Stories

FM100 Biz Stories
รายการ: FM100 Biz Stories

FM100 Biz Stories 4 ธ.ค. 66

โครงการหลวงกับการพัฒนากาแฟพิเศษ / ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประธานคณะทำงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง / ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ
04 ธ.ค 2566


FM100 Biz Stories 27 พ.ย. 66

ทำความรู้จัก builds แพลตฟอร์มการสร้างสตาร์ทอัพครบวงจรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อ.ดร.รอม แพสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ผู้จัดการโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และคุณนนท์ชัย ธรรมวงศ์ พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 พ.ย 2566


FM100 Biz Stories 20 พ.ย. 66

โครงการออกแบบโพรโตไทป์อิฐรักษ์โลก / นักศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 พ.ย 2566


FM100 Biz Stories 13 พ.ย. 66

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์อิฐและกระเบื้องในธุรกิจโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ / นักศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
13 พ.ย 2566


FM100 Biz Stories 6 พ.ย. 66

โครงการสร้างตำนานให้เป็นตำนาน / นักศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
06 พ.ย 2566


FM100 Biz Stories 30 ต.ค. 66

โครงการจัดทำหนังสือนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง / นักศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
30 ต.ค 2566


FM100 Biz Stories 23 ต.ค. 66

โครงการการทำสื่อออนไลน์เพื่อนำเสนอความยั่งยืนของศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม สันกำแพง / นักศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 ต.ค 2566


FM100 Biz Stories 16 ต.ค. 66

โครงการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา ร่มบ่อสร้างสันกำแพง / นักศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 ต.ค 2566


FM100 Biz Stories 9 ต.ค. 66

พลังของนวัตกรรม: แรงผลักดันสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและสังคมไทย / คุณ มนัสพงษ์ มั่งไคร้ ผู้จัดการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ (National Innovation Agency (Public Organization: NIA)  
09 ต.ค 2566


FM100 Biz Stories 2 ต.ค. 66

ผัดกะเพราที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย กับครัวเนื้อหอม / คุณอุ่น กะเพราแชมป์โลก แห่งร้านครัวเนื้อหอม จ.ลำปาง
02 ต.ค 2566


มีหัวข้อทั้งหมด 49 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 5 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง