RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ รายการยุทธศาสตร์ มช. / มช.ล้านนาสร้างสรรค์

รายการยุทธศาสตร์ มช. / มช.ล้านนาสร้างสรรค์
รายการ: รายการยุทธศาสตร์ มช. / มช.ล้านนาสร้างสรรค์

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 49

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 25 เมษายน 2563
25 เม.ย 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 48

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 18 เมษายน 2563
18 เม.ย 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 47

มช.ล้านนาสร้างสรรค์  28 มีนาคม 2563
28 มี.ค 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 46

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 21 มีนาคม 2563
21 มี.ค 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 45

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 14 มีนาคม 2563
14 มี.ค 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 44

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 7 มีนาคม 2563
07 มี.ค 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 43

มช.ล้านนาสร้างสรรค์  29 ก.พ.2563
29 ก.พ 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 42

มช.ล้านนาสร้างสรรค์  22 ก.พ.63
22 ก.พ 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 41

มช.ล้านนาสร้างสรรค์ 15 ก.พ.2563
15 ก.พ 2563


มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 40

มช.ล้านนาสร้างสรรค์  8 ก.พ. 2563
08 ก.พ 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 49 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 5 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง